Zijn weg volgen

Gepubliceerd op 1 reactie op Zijn weg volgen

Ik ga het doen! of toch niet. In de afgelopen periode heb ik mij dit meermaals voorgenomen en afgevraagd of het wel de juiste stap zou zijn. Het ene moment vastberaden, het andere moment twijfelachtig. Heen en weer geslingerd in een gevoel van realisme en roeping. Zijn weg volgen, uitzien en vertrouwen. Om eerlijk te zijn komt het voor mij maar op een ding neer: mijn hart brandt van verlangen om gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht. Ik wil mensen het evangelie vertellen. Niet zo zeer om naar het eind van de wereld te reizen om daar aan de slag te gaan, maar gewoon in mijn eigen omgeving voor een groep jongeren, tijdens een jeugddienst of een andere bijeenkomst. Vertellen over het goede nieuws en wat Jezus in mijn leven heeft gedaan en wat Hij voor anderen kan betekenen. 

Wanneer ben je ergens klaar voor vraag ik mij eigenlijk doorgaans af. Telkens wanneer ik over die vraag nadenk kan ik wel 100 redenen verzinnen waardoor ik er niet klaar voor zou zijn: Ik ben geen spreker, ik ben geen theoloog, ik heb geen ervaring, ik heb angst om verkeerde dingen te zeggen, voor grote groepen staan vind ik eng, voor kleine groepen trouwens ook, ik weet vaak geen woorden te vinden en meer van dit soort redenen. Pure menselijke redenaties die compleet voorbijgaan aan de grootheid van God. Ik moet vaak denken aan onze trouw tekst uit Genesis 28:15a En zie, Ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. Hier put ik hoop uit. Ook de woorden uit Jesaja 41:13 geven mij kracht en vertrouwen: “Want ik ben de HEER, uw God. Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Weest niet bevreesd, Ik help u”. In pure afhankelijkheid van Hem en met een biddend hart mag ik in vertrouwen die weg gaan die Hij voor mij bedacht heeft. Net zoals Samuël zei toen hij geroepen werd: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zo wil ik Zijn weg volgen. 

Afgelopen periode heb ik de knoop doorgehakt en mij als spreker ingeschreven bij christelijkpodium.nl. Daarnaast ga ik mij dit jaar verder toeleggen op het gebied van spreken. Ik kan en wil niet anders meer dan voldoen aan Zijn opdracht uit Matthëus 28: 19-20 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *