Complottheorieën

Ik waai niet mee in allerlei complottheorieën. Ik ga niet mee in de hype van de dag. Ik voldoe misschien niet aan dat wat mensen van mij verwachten. Ik weiger mijn eigenheid te verliezen in allerlei ideologieën en luchtkastelen. Ik volg Jezus, mijn identiteit ligt in Hem.

De Heer is waarlijk opgestaan

Lukas 24:1-53En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar.En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren,…

Mijn gebed

Vandaag is mijn gebed het gebed wat Jezus ons leerde. Afgelopen periode werden we opgeroepen om dit gebed op een specifiek moment te bidden. Op een vast tijdstip mochten we met zoveel mogelijk mensen ieder in zijn eigen omgeving, thuis of op het werk dit gebed bidden. Vroeger toen ik nog jong was voelde ik…

Richteren 6

Onlangs mocht ik bij een oefenavond van Higher Level aan de hand van Richteren 6 waar het gaat over Gideon, mijn getuigenis vertellen. Gideon twijfelt of het werkelijk Gods bedoeling is dat God juist hem (Gideon) wil gebruiken om Israël te bevrijden. Gideon vraagt daarom een aantal keren om een teken van God.  Voel jij…

Mijn verhaal

Mijn verhaal begint ongeveer 50 jaar geleden. Als vijfde in een gezin van zeven zag ik op 17 november 1973 het levenslicht. Ik heb de naam Hilbért gekregen en heb een prachtige onbezorgde jeugd gehad. Thuis was er altijd een soort van gezellige drukte. Op zondag gingen we twee keer naar de kerk en ik…