Over Richteren Zes

Deze blog heb ik Richteren Zes genoemd omdat het verhaal in dit hoofdstuk voor mij een belangrijke rol heeft gespeeld. Niet zozeer de taak van Gideon, maar juist hoe God met Gideon om gaat en het gedeelte waarin God, doormiddel van een teken Gideon overtuigd.

Gideon was de vijfde rechter en een zoon van Joas uit de stam van Manasse. Menselijkerwijs gesproken niet direct de aangewezen persoon om het volk Israël te verlossen uit de handen van de vijand. Toch heeft God een belangrijke taak voor hem. Als de engel van God de eerste keer tot Gideon spreekt zegt hij “God is met je, dappere held”. Dappere held, Gideon voelde zichzelf in zijn situatie niet echt een dappere held, echter God dacht daar kennelijk anders over. God had Gideon uitverkoren om de Israëlieten te bevrijden uit de hand van de vijand. Een indrukwekkend verhaal.

Nadat ik mijn hart aan de Heer had gegeven las ik samen met een goede vriend dit stuk over Gideon. Ik voelde mij ineens enorm aangesproken. Alsof de Heer tegen mij zei: “God is met je, dappere held” Toen viel bij mij het kwartje. God kijkt op een totaal andere manier naar mij. Al het uiterlijke vertoon, alles wat ik doe voor mijn eigen eer en aanzien en al mijn mooie praatjes, het is voor God niets waard. Want God ziet het hart aan.

Heb jij je wel eens zo aangesproken gevoeld door een gedeelte uit de bijbel of door een aangrijpend verhaal? Vaak schamen we ons een beetje voor deze gevoelens en wuiven het weg als zijnde een gekke gedachte. God heeft er een bedoeling mee. In de eerste plaats wil Hij dat jij volkomen voor Hem kiest en je hart volledig voor Hem openstelt. Zodat Hij aan het werk kan. God kan en wil iedereen gebruiken. Hij heeft voor iedereen een taak op deze wereld. De één kan goed spreken, de ander is organisatorisch beter, weer een ander is goed in het verzorgen van mensen. Iedereen op zijn eigen manier. Doe de dingen die je doet met God, gewoon zoals je bent en wees niet bang. Want Hij is bij je. Hij is oké, Hij is te vertrouwen. Ook tegen jou zegt God “God is met je, dappere held”

Mijn doel met deze website is om mensen aan te sporen om op zoek te gaan naar God. Uit ervaring weet ik dat het nooit te laat is en dat God nooit ver weg is. Al lijkt dat soms wel zo. Wanneer jij oprecht op zoek gaat naar God dan ga je hem vinden. Maar vaak op een manier die je zelf voor onmogelijk had gehouden. Het verhaal van Gideon gaat verder. Gideon moet ten strijde trekken, maar om er zeker van te zijn dat dit van God kwam vraagt Gideon tot drie keer toe een teken. Voor een bepaald keuze punt heb ik God ook gevraagd om een teken. Mocht je nieuwsgierig zijn, in de blog “mijn verhaal” vertel ik daar meer over.

Hartelijke groet,

Hilbért Steen Redeker