Ik was een mooiprater

Gepubliceerd op 1 reactie op Ik was een mooiprater

Deze keer begin ik mijn blog met een bekentenis. Het is namelijk zo dat ik heel lang heb gedacht dat ik op de juiste weg was. Ik liep me het vuur uit de sloffen om te doen wat God van mij vroeg. Tenminste dat dacht ik. Jarenlang ben ik actief geweest binnen de Gospelwereld. Onder het mom van; ‘alles voor de goede zaak’ heb ik dingen gedaan die gewoon niet goed waren. Ik heb slechte dingen gezegd over mensen. Ik heb, zonder dat ik mij dat bewust was, mensen genegeerd en geschoffeerd. Ik heb mensen dingen belooft die ik achteraf soms helemaal niet waar kon maken. Ik was een ‘mooiprater’, vooral wanneer ik er zelf beter van kon worden. Man, man, wat kon ik het dan allemaal mooi oppoetsen. Met mijn mooie vrome praatjes deed ik het eigenlijk alleen maar voor mijzelf. Het ergste was nog; ik dacht oprecht dat ik hiermee op de juiste weg was.

September 2018 kwam daar ineens verandering in. Ik heb toen heel eenvoudig, bij een goede vriend aan de keukentafel mijn hart aan de Heer gegeven. Mijn gebed was dat ik wilde veranderen. Ik wilde leven volgens het plan van de Heer. In mijn gebed heb ik gevraagd of de Heer mij hierin wilde bijstaan. Wat is er toen veel positief veranderd in mijn leven. De Heer heeft Zijn licht doen schijnen over mijn leven. Een keuze die ik iedereen van harte kan aanraden. Mijn keuze en het proces wat daarop volgde noemen we ook wel met een mooi woord bekering of bekeren. Toen Jezus startte met Zijn bediening, begon hij met de oproep tot bekering.

“Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij” (Mattheus 4 vers 17).

Blijkbaar was deze boodschap dusdanig belangrijk dat Jezus juist met deze opdracht Zijn bediening begint.

Ook Johannes de Doper sprak al over bekering en daarvoor in het oude testament wordt er eigenlijk nog veel meer gesproken over bekering. Het woord bekeren of bekering is misschien een beetje een zwaarmoedig woord geworden, maar het is nog steeds zeer actueel. De betekenis is even eenvoudig als moeilijk tegelijk. Het is een woord dat meerdere betekenissen in zich heeft. Als we kijken hoe het woord bekering in de Bijbel in het oude testament gebruikt werd, kunnen we spreken over het echte omkeren, je leven veranderen. Van mensgericht naar Godgericht leven. Als we dit in het nieuwe testament bekijken, gaat het meer over verandering in denken. Aan de ene kant gaat het dus om een verandering in levensstijl, een zichtbare ommekeer en aan de andere kant om een verandering in denken.

Je vraagt je misschien af  ‘is het niet heel makkelijk gedacht, om te denken dat je er dan bent’. Je hebt helemaal gelijk, want er is inderdaad meer nodig. Ieder jaar vieren we Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Wanneer jij oprecht je leven wil veranderen en je geeft oprecht je hart aan de Heer (lees bekering) dan zal de Heer dat NOOIT onbeantwoord laten. Hij zal je Zijn Heilige Geest zenden om je bij te staan. Deze zal je de kracht, energie en inzicht geven om die stappen te zetten die nodig zijn om je leven daadwerkelijk te veranderen.

Voor mijn bekering zag ik niet in waarom en op welke punten ik zou moeten veranderen. Dat veranderde op het moment dat ik mijn hart aan de Heer gaf. Stukje bij beetje openbaarde de Heer Zich meer en meer in mijn leven. ‘Openbaren’ ook weer zo’n lastig woord. Eén van de meest gebruikte Griekse woorden voor openbaren is apocaluptein, dat onthullen of ontdekken betekent. Je kunt daarbij denken aan het wegschuiven van een gordijn waardoor we uitzicht krijgen op een andere werkelijkheid. We krijgen daarmee meer en meer zicht op Gods werkelijkheid en Zijn doel met ons leven. Dat is essentieel om te willen en kunnen veranderen.

Hoe sta jij hierin? Ben jij bereid te veranderen? Ik spreek regelmatig mensen die het niet zo nodig vinden om te veranderen. Excuses zijn vaak: ‘Ik ben christen en ga 2 keer per zondag naar de kerk, ik lees de bijbel en bid voor mijn eten’. ‘Naar mijn idee is dat voldoende’. Of ‘ik heb zondags in de preek nog nooit gehoord dat ik me zou moeten veranderen’. Het grootste deel van deze mensen praat met allerlei mooie Bijbelteksten hun huidige en onveranderde zondige leven goed. Deze denkwijze is puur menselijk. Paulus is daar duidelijk over.

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.” Galaten 5: 18-21

Veranderen is dus noodzakelijk. Kies je voor Jezus of verkies je liever voor de wereld met al haar leugens. Ik hoor regelmatig om mij heen dat het allemaal nog wel meevalt in de wereld, maar dan ben je toch echt versluierd. De wereld staat in brand. Kijk eens naar de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), de aankondiging van digitale valuta, de uitbuiting van een pandemie om mondiaal bestuur tot stand te brengen, de explosieve toename van agressie. De seksuele immoraliteit en de promotie van de LHBTIQ+ agenda gericht op onze kinderen, binnen de kerk krijgt dit ook meer en meer voet aan de grond. Denk eens aan de wijdverspreide wetteloosheid overal, de huidige gebeurtenissen die zich in Europa en de rest van de wereld ontvouwen, hoe abortus goed gepraat wordt, hoe euthanasie de normaalste zaak van de wereld is geworden. Alles wat recht is wordt kromgepraat en alles wat krom is wordt recht gepraat. We leven in een omgekeerde wereld.

Deze wereld is eindig, we zitten volop in de eindtijd. Jezus komt spoedig om Zijn Gemeente thuis te halen. Wat staat er in de Bijbel?

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. (1 Thessalonicenzen 4:15-18)

Het is daarom belangrijk om vandaag nog te kiezen voor Jezus en om Zijn weg te volgen. “Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult:” (Jozua 24:15a).

Kies voor Jezus nu het nog kan. Reken bewust en definitief af met je oude leven. De tijd begint te dringen. Hij roept u en mij. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Matheus 11:28).

Keer terug naar God. De wereld zal steeds wreder en killer worden., maar bij de Heer is rust te vinden. Dat zal misschien niet altijd even makkelijk zijn, “maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.” (Jesaja 40:31). Jij mag kiezen en ik zou je graag op het hart willen drukken vandaag nog te kiezen voor Jezus. “Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden” (Handelingen 2:38).

Als jij je overgeeft aan de Heer door bekering, geeft Hij in ruil daarvoor de ‘wedergeboorte’, dat wil zeggen een nieuw leven met Hem.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *